Ett helt nytt koncept för gjutning!

MSC - Multi Segment Casting

(international patent pending)

Lär dig grunderna i sandgjutning med den nya MSC metoden!


Fem helgkurser kommer att hållas i april- augusti den rymliga silversmedjan i det vackra Ulva Kvarn, strax norr om Uppsala. Arrangör för kurserna är Frenesi Degisn


Är du intresserad av att veta mer om kurserna?

MSC gjutning spar tid, resurser och skapar nya möjligheter att gjuta mer komplexa former på ett enkelt och roligt sätt.

MSC (Multi Segment Casting) bygger på en enkel uppdelning av gjutflaskan i flera vertikala segment.  Det ger betydligt fler möjligheter att gjuta nya former i sand eller i värmetåligt gips, som inte var möjliga med den traditionella metoden! 


MSC är oberoende av valet av gjutmassa (sand, värmetåligt gips, stål, etc..) och gjutformen bevaras till flera kopior, med undantag av sandgjutning.


MSC är enkelt att använda, en gjutform tar ca 30-60 min att tillverka. Inga speciella verktyg behövs, utöver ett startkit vid sandgjutning.


Modellen kan göras i valfritt material och bevaras alltid efter gjutning.Några exempel på MSC gjutningar i sand

Få en snabbglimt av den nya MSC metoden i praktiken