Principerna för MSC


Lär dig mer om innovationenSimple
Flexible
Innovative

Fun


En mer utförlig version av den här videon kan du hitta på Videos


Hur man gör en gjutform till ett hängsmycke på 43 sekunder. !!


Nja, 20-30 minuter är nog lite mer realistiskt ....;)

Nedan är en animering skapad med CAD -programmet Fusion360, mest för att det var roligt.

Här är en annan animering hur man kan göra en gjutform av en klackring med MSC


Ännu en animering hur man kan göra en gjutform av en ring med MSC


Nedan är ett par detaljerade och rikt illustrerade beskrivningar av hur man kan gjuta en ring respektive en klackring med MSC metoden som du kan kolla på och ladda ner om du vill!

MSC 2.0 Gjutflaskor och Tillbehör

(beräknas anlända runt månadsskiftet oktober-november 2021)

(international patent pending)

Beskrivningar

1. a-d. Den bredare gjutflaskan. Bildar en 4-delad gjutflaska med diameter 9 cm (utan segmentdelare) och höjd 7.2 cm. Här monterad med 4 cylindersegment (a), segmentdelare (b), spännband (c) och 3 st slangkämmor (d). Bilden på segment 1 visas nedan. Ett han-lock kan lätt placeras exakt rätt på gjutflaskan.

2. Två lock, hane (a) och hona (b, se sedan) 9 cm i diameter höjd 2.8 cm (både han- och honlock). Hopmonterade med ett smalt spännband. Kan kombineras valfritt med MSC flaskorna. Har ingen fals, som sätter ihop locken eller hanen med en delbar gjutflaska. Det underlättar betydligt då locket ska dras rakt upp. Det här spännbandet kan förstås användas för att spänna ihop två 4-delade flaskor eller andra kombinationer man vill använda. Lock-paren kan också självklart användas separat som 'traditionell' 2-lagers gjutning.3. Den smalare, långa gjutflaskan. Bildar en 4-delad gjutflaska med diameter 6 cm och höjd 7.2 cm. Monterad som den bredare flaskan (1)

 


4. Den smalare, korta gjutflaskan. Bildar en 4-delad gjutflaska med diameter 6 cm och höjd 3.5 cm. Monterad som den bredare flaskan (1), men med bara en slangklämma runt spännbandet. 


5. Två lock, hane och hona (se (2)) 6 cm i diameter och höjd 2.8 cm (både han- och honlock). Hopmonterade med ett smalt spännband. Kan kombineras valfritt med MSC flaskorna. Har ingen fals, som sätter ihop locken eller hanen med en delbar gjutflaska. Lock-paren kan också självklart användas separat som 'traditionell' 2-lagers gjutning. 


6. Hållare för 2 eller 3 sandsegment. Bra verktyg när man behöver hålla ihop sandsegment, vilket är svårt med bara händerna. Finns för både 6 cm och 9 cm flaskorna.7. Flerledat stativ med en neodymmagnet i foten som tillåter godtycklig placering av stativet på basplattan. Mycket användbar, dels for en stabil placering av modellen, dels för att orientera modellen på bästa sätt. För en given orientering av modellen ser man vilka delar som hamnar mellan två segmentlager (titta rakt uppifrån) och om det blir något underskär i segmenten (titta från sidan i varje kvadrant på basplattan).  Korntången kan enkelt bytas ut mot en krokodilklämma om man önskar det. Stativet kan förstås kombineras med en magnetiska konen. Korntången/krokodilklämman tas enkelt bort från modellen när den sitter stabilt mellan segmenten. 

8. Stativplatta i stål, 14 cm i diameter. Tjänar som guidning av segmenten mot mitten när dom trycks ihop runt modellen. Märkta med koncentriska cirklar, linjer för segmenten samt segmentnummer.

9. Kon, magnetisk i botten och försedd med en liten spets i toppen.  Fungerar dels som ett stativ för modellen, som trycks fast på spetsen (ev. behöver man förstärka fästet med lite modellera) dels som 'modell' för ett ingöt, särskilt viktigt att ha vid gjutning i gips. Kan placeras varsomhelst på stativplattan, eftersom den är magnetisk. Stark magnet av neodym, som gör att den sitter säkert på plattan under ihoptryckning av segmenten. 


10. Ca 50 cm magnettejp. Bra när man ska gjuta i gips, för att täcka över spåret på insidan av locket så att gipset inte fastnar. Spåret behövs för att hålla fast sanden vid sandgjutning.


11. Specialskruvmejsel för slangklämmorna. Nog det mest använda verktyget vid tillverkningen av gjutformen.


12. Stark neodym-magnet.  Fungerar bra som ett handtag när man ska dra ut framförallt det första segmentet från modellen. Det är svårt att få grepp om segmentet med händerna och en utdragning i rätt riktning är det mest kritiska momentet vid MSC gjutning.

13. 0.5 mm tjocka rör, 15 cm långa och diametrar 17 mm, 19 mm och 21 mm. Bra redskap för att 'stansa ut' en försänkning i sanden vid gjutning av ringar.

14. Tunn stålplatta 10 x 1 cm. Bra redskap att använda om man vill placera den magnetiska konen (9) 'uppochner'  på godtycklig plats, t.ex. i locket vid gipsgjutning (som ingöt). Se bild nedan.

15. Tunna plattor för gjutning av t.ex. ringar. Det är nödvändigt att lägga en platta under modellen om den är ihålig (som en ring) för att inte förstöra segmenten när dom tas bort från modellen. Diametrarna på plattorna är 18, 20 och 22 mm.